filters

Home

Prijzen zijn ex. BTW en ex. verzendkosten.

Nieuwe klanten gaarne vooraf betalen. U krijgt een mail met het bedrag wat u kunt overmaken op onze rekening. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Overige klanten kunnen in overleg met ons betalen.

 

Diesel Service Maaskant voor al uw Caterpillar filters.

Caterpillar is een leverancier van hoogwaardig kwalitatieve filters voor brandstof, smeerolie en verbrandingslucht.

Wat doet vervuiling met de motor?

De motor vormt het hart van installaties voor aandrijving, voortstuwing en het opwekken van warmte en elektriciteit. Om de efficiëntie en de operationele kosten goed in de hand te houden, is het belangrijk dat u zich realiseert dat motoren onderhevig zijn aan twee soorten slijtage. Een daarvan is normale slijtage: deze is voorspelbaar en op te vangen door preventief onderhoud, inspecties en analyses van de werking van de motor. Maar er kan ook buitenproportionele slijtage voorkomen. Dat betekent dat onderdelen van de motor sneller slijten dan normaal verwacht mag worden. Het gevolg is te voorspellen: oplopende kosten en minder efficiënte werking van de motor. In het ergste geval draait de motor helemaal stuk. Eén van de oorzaken van deze slijtage is vervuiling in de motor. Die vervuiling kan op drie manieren doordringen in de motor zelf: via de lucht, via de olie en de brandstof.
Daarnaast vervuilen restproducten van het verbrandingsproces en slijtagedelen van het normale slijtagegedrag de motor intern. Caterpillar filters kunnen deze vervuiling tegen gaan.

Vervuiling tegengaan door de juiste filters.

Lucht-, olie- en brandstoffilters zijn ontworpen om vervuiling in de motor tegen te gaan of op te vangen. Door de juiste filters te kiezen en die op tijd te vervangen, blijft de motor intern schoon en zal er minder slijtage plaatsvinden.

Waarom een Caterpillar filter?

Een Caterpillar filter is gefabriceerd van een sterk vezel materiaal in plaats van papier en heeft een groot werkzaam filteroppervlak. 
Het filtermateriaal wordt gefixeerd met hars waardoor inklappen van het element wordt voorkomen. De totale constructie van het filterelement is erg licht, hierdoor trilt het aanzienlijk minder en krijgt vuil geen kans om het filterelement opnieuw te belasten. 
De reinigingsgraad van het Caterpillar filterelement is ten opzichte van andere merken een stuk hoger. 

Maximale prestaties.

De filters van Cat voldoen aan de strengste normen en zij verschillen zichtbaar van doorsnee filters. Cat filters hebben unieke spiraalvormige omwikkelingen van glasvezel die het filter materiaal fixeren waardoor de vouwen van het filter op hun plaats blijven en niet tegen elkaar aan gaan kleven. Als dat wel zou gebeuren, reduceert dat onmiddellijk het filter oppervlak en dus het filterend vermogen. Telkens als de motor wordt opgestart, vloeit er koude vloeistof door de filters. Als de vouwen niet stabiel zijn, kan het gebeuren dat vervuilende deeltjes die eerder zijn opgevangen alsnog de motor inschieten. Het filtergedeelte in een Caterpillar filters is opgebouwd uit het daadwerkelijke filtermateriaal tussen eendelig gegoten polyurethaan eindstukken. De vouwen worden bij de productie aangebracht in de vloeibare polyurethaan en als deze is uitgehard vormen die eindstukken en de vouwen één geheel. Daardoor kunnen er geen vervuilende deeltjes lekken tussen de vouwen en de eindstukken. Cat filters hebben ook een ééndelige aluminium bodemplaat waardoor ze een nog betere bescherming bieden. Onder normale omstandigheden blijven Cat filters gedurende de hele voorgeschreven gebruiksperiode maximale prestaties leveren.